Drugi semestar
 
Priprema za vježbu 14: PARALELNO RL KOLO
Priprema za vježbu 15: SERIJSKO RL KOLO
Priprema za vježbu 16: PARALELNO RC KOLO
Priprema za vježbu 17: SERIJSKO RC KOLO
Priprema za vježbu 18: PARALELNO RLC KOLO
Priprema za vježbu 19: SERIJSKO RLC KOLO
Priprema za vježbu 20: MAGNETNO SPREGNUTA KOLA-PARALELNA VEZA
Priprema za vježbu 21: MAGNETNO SPREGNUTA KOLA-SERIJSKA VEZA
Priprema za vježbu 22: TROFAZNI URAVNOTEŽENI POTROŠAČ U SPOJU ZVIJEZDA
Priprema za vježbu 23: TROFAZNI NEURAVNOTEŽENI POTROŠAČ U SPOJU ZVIJEZDA
Priprema za vježbu 24: TROFAZNI URAVNOTEŽENI POTROŠAČ U SPOJU TROUGAO
Priprema za vježbu 25: TROFAZNI NEURAVNOTEŽENI POTROŠAČ U SPOJU TROUGAO