Prvi semestar
 
Priprema za vježbu 1: PROVODNICI I IZOLATORI U ELEKTROSTATIČKOM POLJU
Priprema za vježbu 2: ELEKTRIČNI KONDENZATORI
Priprema za vježbu 3: MJERENJE KAPACITIVNOSTI BALISTIČKIM GALVANOMETROM
Priprema za vježbu 4: VEZIVANJE KONDENZATORA I EKVIVALENTNA KAPACITIVNOST
Priprema za vježbu 5: MJERENJE OMSKE OTPORNOSTI METODOM POREĐENJA, OMMETROM I VITSTONOVIM MOSTOM
Priprema za vježbu 6: VEZIVANJE OTPORNIKA I EKVIVALENTNA OTPORNOST
Priprema za vježbu 7: OHMOV ZAKON
Priprema za vježbu 8: KIRCHOFFOVI ZAKONI
Priprema za vježbu 9: TEVENENOVA TEOREMA
Priprema za vježbu 10: USLOV MAKSIMALNE SNAGE NA POTROŠAČU
Priprema za vježbu 11: PRINCIP SUPERPOZICIJE
Priprema za vježbu 12: TEOREMA RECIPROCITETA
Priprema za vježbu 13: POSTUPAK TRANSFIGURACIJE